મિત્રો સંઘટનની ભાવનાથી ભીનુ મારુ નવુ કદમ 'www.1samaj.inતમે જરૂરથી તમારો પ્રોફાઇલ બનાવજો

બીહારીઓ દેશને બરબાદ કરી રહ્યા છે.

આ વિચાર મારા મનમાં કેટલાય વર્સોથી હતો પણ લખતો નહોતો.  પણ આજે જ્યારે દીલ્હીમાં જે ચાલુ બસે બળાત્કાર થયો તે સાંભડી હું કહેવા માગુ છું કે દેશને બીજા દસ બાળાસાહેબની જરુર છે.

બીહાર પંજાબ હરીયાણા આ એવા રાજ્યો છે જ્યા મહીલાઓનો દુષ્કાળ છે. આ સંજોગોમાં ત્યા વાંઢાઓની સંખ્યા વધુ હોય તે સ્વાભાવીક છે. તેમાં ખાસ બીહાર તો આર્થીક રીતે પણ  સધ્ધર નથી.પરંતુ આ સમસ્યાનો ઉપાય કરવાને બદલે આ લોકોએ જે મોડેલ અપનાવ્યુ છે તે ખરેખર દેશ માટે ખતરનાક છે.

સરેરાસ એક કુંટુંબમાં ૬-૭ છોકરાઓ હોય છે, જેમાં બધા જ મોટા શહેરોમાં કામ માટે જાય, ત્યા ખુબ જ સસ્તામાં નાની ઓરડી રાખીને ગીચોગીચ રહે. વરશે એકાદ મહીના માટે વતન પાછા જાય. બસ માત્ર તેટલા સમય પુરતો જ  સમાજ જીવન ના સંપર્કમાં રહે. લગ્ન કરવા બહું જ મુશ્કેલ, અને કરે તો પણ પત્નીને પોતાની સાથે સહેરમાં  ન લઇ જાય. કેટલાય કુટંબોમાં બધા ભાઇ વચ્ચે એક પત્ની એવા વણલખ્યા રીવાજો બની જાય.

આમ આ લોકો પોતે અત્યંત સામાજીક અસંતુલનમાં જીવે. ઘરે સ્ત્રીઓને  અનાચારી જીવન જીવવા મજ્બુર કરે તથા અહી પોતે પણ વેશ્યાઓના સહારે જીવે. રસ્તા પર સંડાસ કરવા જાય.

તેટલુજ નહી જ્યા જાય ત્યા લોકલ પ્રજાને અનેક રીતે હેરાન કરે. સૌથી પહેલી હેરાનગતી તો આર્થીક હરીફાઇની કરે. ખુબ જ સસ્તા દરે  કામ કરે. એટલા દરે જો ગુજરાત કે મહારાસ્ટ્ર્નો માણસ કામ કરે તો  પત્ની, મા-બાપ અને સંતાનોને કેવી રીતે પાલવી શકે? અને જો વધારે દર માગે તો કામ આ બીહારી લોકો પાસે જતુ રહે. આમ આ લોકો પોતાના સામાજીક અસંતુલનનો ચેપ લોકલ મહારસ્ટ્રીયન કે ગુજરાતીને પણ લગાડે. તેટલુ જ નહી પોતે ખુબ જ ગંદી રીતે રહે, જ્યા ત્યા થુંકે, શહેરમાં વેસ્યાલયો વધારે, ટ્રેનમાં ગીરદી કરે. અને ઘરે પોતાની પત્નીને પણ અનૈતીક જીવન જીવવા મજબુર કરે. આમ આ લોકો સંપુર્ણ રીતે સામાજીક પ્રદુષણ ફેલાવે. આપણા રાજ્યમાં સુરત એક મોટા વેશ્યાલય તરીકે ઉભરી રહ્યુ છે તેની પાછળ આ બીહારીઓ જ જવાબદાર છે.

ઘણા બીહારીઓના નજીકના સંપર્કથી હું જાણું કે મુળ તો એક બીહારી ખુબ ડરપોક હોય, પણ તક મળે ત્યારે અનૈતીક કામ કરતા તે બિલકુલ ન ચુકે. હમણા થોડા સમાય  પહેલા સુરતમાં ભુલથી આવી ચડેલી પડોશીની ત્રણ વર્શની નાની બાળકીને આ બીહારીઓ ભરખી ગયા હતા.

દેશના દરેક ખુણે રાજસ્થાની લોકો મળી રહેશે, તન-તોળ મહેનત કરશે, પણ કદિય કોઇ દીવસ લોકલ પ્રજાની ઘોર નહી ખોદે. હંમેશા સહ્કુંટૂંબ રહેશે. ગાયો માટે દાન કરશે. અને જ્યા જશે ત્યા પ્રેમ અને જવાબદારીથી રહેશે અને સમાજીક સદભાવના ફેલાવશે.

ગુજરાતમાં બેટી બચાઓ અભીયાન શરુ થયુ છે. થોડાઘણા અંશે પંજાબ પણ પોતાની ભુલ શુધારતુ દખાય છે. આ બાજુ દક્ષીણ ભારત માં તો પહેલેથી  સ્ત્રી-પુરૂષ રેશીઓ સારો છે. માત્ર બીહાર અને હરીયાણા એવા રાજ્યો છે જે આ બાબત પ્રત્યે સંપુર્ણ બેદરકાર છે. આ રીતે જોવા જઇએ તો જે બેટીઓને આપણે આજે બચાવી રહ્યા છે તે બેટીઓ  પર તુટી પડવા માટે બીહારમાં વરુઓ પેદા થઇ રહ્યા છે.  આમ જોતા તો બેટી બચાઓ અભીયાન બાજુ પર મુકી બીહારની શાન ઠેકાણે લાવવાનું અભીયાન પહેલા શરુ કરવું પડશે. સૌથી પહેલા બીહારમાં બેટી બચાઓ અભીયાન નહી શરુ થાય ત્યા સુધી બધુ નકામુ છે. બીહારમાં  દરેક બેટી પર તેના માબાપને આર્થીક પેંશન આપવાની યોજનાની અત્યંત જરુર છે.

તા.ક – અપ્રીલ ૨૦૧૩ માં દીલ્હીમાં એક પાંચ વર્સની બાળકી પર  કરેલ બળાત્કાર પણ બે બીહારીઓ દ્વારા જ હતો.

This entry was posted in સામાજીક and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to બીહારીઓ દેશને બરબાદ કરી રહ્યા છે.

  1. Hiren M R says:

    very true ! good observation ! salute to u for brave expression.
    Keep it Up ! friend………..

Leave a Reply