Tag Archives: પ્લાસ્ટીક

ભેંસમાતા

ગાયનાં પેટમાંથી પ્લાસ્ટિકની ૨૫ કિલો કોથળી નીકળી !! આ લોકો પણ ખરા છે? જુના જુના રીવાજો પકડી રાખે છે. સાપ ગયાને લીસોટા રહ્યા જેવું જ.  આ જમાનો તો ભેંસમાતાનો છે. હવે શું કરવા ગાયની આટલી બધી ચીંતા કરતા હશે? આજે … Continue reading

Posted in માનવીય | Tagged , , | Leave a comment