Tag Archives: multibrand

ચુંટણી સામે રોગપ્રતીકારકતા

FDI અંગે ભાજપ અને મીડીયાની ખામોશી જોઇ?  છેલ્લી વખતે આજ લોકો ગડું ફાડીને ભસતા હતા. આ FDI ના નીર્ણય માટે અમેરિકાનો આ ત્રીજો ‘કરેંગે-યા-મરેગેં” જેવો પ્રયત્ન છે.  એટલે સ્વાભાવીક છે કાચુ ના જ કપાય. નુક્લીયર ડીલ વખતે કરેલા પ્રયત્નો અને … Continue reading

Posted in સામાજીક | Tagged , | Leave a comment